SOCIAIS E NATURAIS

Imaxe duns animais. Acceso ás activiaddes de animais
OS ANIMAIS I
Imaxe duns animais. Accceso ás actividades
 
ANIMAIS II
Imaxe dun bosque. Acceso ás actividades

A PAISAXE
Imaxe dun bombeiro. Acceso ás actividades

AS PROFESIÓNS