Imaxe co texto: Picture Dictionary

READ AND PAY ATTENTION
You must study the vocabulary. When you know the words go to the second level. Click on the pictures, listen and type the words to get the secret keys.
Finally enter the secret keys to get the pieces of the jigsaw.

YOU CAN PRINT THE PICTURES AND COLOUR THEM

 

CLICK TO STUDY

Imaxe da portada do libro nivel 5. Acceso ó mesmo

 

CLICK TO TYPE THE WORDS


Imaxe da bandeira e o pais Gran Bretaña.Acceso ao xogo en jclic

COUNTRIES
 

Debuxo dunha batería musical. Acceso ás actividades en jclic MUSICAL INSTRUMENTS
 
Debuxo dun persoa escalando. Acceso ás actividades en jclic
SPORTS
Debuxo dunha ra. Acceso as actividades en jclicANIMALS
       
Debuxo do metro. acceso ás actividades en jclic
THE CITY
Debuxo dunha illa. acceso ás actividades en jclic
NATURE
Debuxo dun cabalo. Acceso ás actividades Horse race
HORSE RACE
Debuxo dunha pegada. Acceso ás actividades jcli de campingCAMPING


TYPE THE SECRET KEYS

Write the keys. With each one you will get the pieces of the jigsaw. Print, cut and glue each piece on its place.


COUNTRIES INSTRUMENTS SPORTS ANIMALS
THE CITY 
AND
NATURE
HORSE RACE
AND CAMPING

Imaxe da base do puzzle onde pegar as pezas.Listo para imprimir