Imaxe co texto: Picture Dictionary

READ AND PAY ATTENTION
You must study the vocabulary. When you know the words go to the second level. Click on the pictures, listen and type the words to get the secret keys.
Finally enter the secret keys to get the pieces of the jigsaw.
 

YOU CAN PRINT THE PICTURES AND COLOUR THEM

CLICK TO STUDY

Imaxe do picture dictionary que permite acceso ó libro

 

CLICK TO TYPE THE WORDS

Imaxe dun neno cociñando. Acceso ás actividades en jclic
ACTIONS
Debuxo dunha libraría. acceso ás actividades en jclic.
BUILDINGS
debuxo dunha cara cun enorme nariz. Acceso ás actividades en jclic.DESCRIPTIONS
     
debuxo dun elefante detrás dunha árbore. Acceso ás actividades en jclic.
PREPOSITIONS
Debuxo dun libdro co texto art. Acceso ás actividades en jclic.
 SUBJECTS
Debuxo dun museo. Acceso ás actividades en jclic THE TOWN


TYPE THE SECRET KEYS

Write the keys. With each one you will get the pieces of the jigsaw. Print, cut and glue each piece on its place.


ACTIONS BUILDINGS DESCRIPTIONS
     
PREPOSITIONS SUBJECTS THE TOWN

Print this sheet and glue the pieces of the jigsaw
Imaxe en pequenoda base onde pegar as pezas do puzzle. Permite o acceso á paxina en grande para imprimir