ENGLISH VOCABULARY. SECOND LEVEL


NEW ACTIVITIES

Imaxe dun coche con xente. Acceso á actividade PLACES TO GO


CLICK ON THE PICTURES AND LISTEN
Imaxe de elementos da escola: goma, lapis, tesoira...Acceso á actividade
SCHOOL
  Imaxe de diversos xogos de tempo libre. permite o acceso ao xogo
FREE TIME
  Imaxe dunha granxa con animais. Acceso ao panel de vocabulario
FARM ANIMALS
         
Imaxe dunha casa coas habitacións. Acceso á actividade
HOUSE
  imaxe dunha nena. permite o acceso ao libro Body
BODY
  Imaxe na que hai pizza, sopa, pan e outros alimentos.Acceso ao panel informativo
FOOD
         

CLICK AND  GO TO THE ENGLISH WORKBOOK

Imaxe de elementos da escola: goma, lapis, tesoira...Acceso á actividade
SCHOOL
  Imaxe de actividades de tempo libre. Permite o acceso ao xogo.
FREE TIME
  Imaxe dunha granxa con animais. Acceso ao workbook
FARM ANIMALS
         
Imaxe dunha casa coas habitacións. Acceso á actividade
HOUSE
  imaxe dunha nena. permite o acceso ao workbook Body
 BODY
  iMAXE DE ALIMENTOS: pIZZA, PAN, CEREAIS, ETC. pERMITE O ACCESO AO XOGO EN FORMATO edilim
FOOD

 

FINAL ACTIVITIE
Imaxe da carreira de Maisl. Acceso ao xogo
MASIL´S RACE II