O ALUMNADO QUE VAIA EMPREGAR O SERVIZO DE COMEDOR NO CURSO 2017/2018 DEBERÁ ANOTARSE EN DIRECCIÓN A PARTIR DO 1 DE SETEMBRO.

Acceso directo que permite entrar na nosa páxina